Praktisk ellära

Allt fler inser de betydande fördelarna med att fördjupa sina kunskaper inom praktisk ellära och elteknik. Genom att investera i en utbildning i praktisk ellära får du tillgång till ett brett kunskapsområde som rustar dig med grundläggande kompetens inom el och säkerhet. Dessa utbildningar erbjuds både som distansutbildningar och på fysiska platser för att passa olika behov och preferenser.

Vad är praktisk ellära?

Praktisk ellära är en form av utbildning som fokuserar på elektrisk säkerhet, installation och underhåll. Utbildningen är designad för att förbereda elektriker för att arbeta säkert och effektivt med elinstallationer. Utbildningen innehåller ämnen som elsäkerhet och installation, kopplingsinstallationer, åtgärdslogik, elsäkerhetsregler och riskbedömningar. Det är viktigt att du är försiktig när du arbetar med el och att du lär dig så mycket du kan om el och säkerhet.

Vilka kurser finns det inom praktisk ellära?

Det finns olika typer av kurser inom praktisk ellära som erbjuds av olika lärosäten. Kurser som erbjuds inkluderar vanligtvis:

  • Eldistribution
  • Matematik
  • Säkerhet
  • Transformatorn
  • Växelström
  • Seriekretsar och parallella kretsar
  • Elnätsstörningar
  • Elnätsbelastning m.m.

Utbildningen fokuserar på att lära sig att skapa, felsöka och reparera elektriska system. Dessutom får deltagarna kunskap om datorteknik, mekanisk design, automatiseringssystem, industriell automatisering och elektriska applikationer.

Praktisk ellära för företag

Många företag är medvetna om att det är viktigt att utbilda personalen i ämnen som säkerhet och elinstallationer. För att säkerställa att arbetet med elutrustning är säkert och effektivt finns det utbildningar som vänder sig till företag inom praktisk ellära. INSU är ett lärosäte som erbjuder distansutbildningar inom detta ämne.

Utbildningen är lämplig för både nybörjare och erfarna elektriker och är ett bra sätt att öka säkerheten på arbetsplatser där arbetare hanterar elutrustning. Företag som väljer att gå ett utbildningsprogram inom praktisk ellära kan förbättra säkerheten och effektiviteten på arbetsplatsen och därmed minska risken för olycksfall.

Till INSU.se

Hur skiljer sig det från vanlig ellära?

Praktisk ellära fokuserar på att tillämpa teoretiska principer och färdigheter i praktiska syften, medan vanlig ellära fokuserar mer på att lära ut teoretiska kunskaper. Med praktisk ellära får studenter hands-on-erfarenhet som hjälper dem att förstå teoretiska ämnen på ett djupare sätt, samtidigt som de lär sig färdigheter som de kan använda i sin karriär. Praktisk ellära ger deltagarna möjlighet att använda sina kunskaper till praktiska ändamål som att bygga maskiner, skapa prototyper och programmera i kod. På så sätt har praktisk elära större fördel än vanlig ellära.

El- och energiprogrammet på gymnasiet

El- och energiprogrammet på gymnasiet är ett program som syftar till att förbereda studenter för att jobba inom el- och energibranschen. Programmet fokuserar på att lära ut principer för konstruktion, behörighetskrav, installation, underhåll, felsökning och reparation av elektriska system.

Studenter som går el- och energiprogrammet får lära sig grunderna för dator- och elektronikteknik, som växelströmsseriekretsar, parallella kretsar och transformatorer. De får också lära sig om elsäkerhet, elinstallationer och underhåll, samt om matematik, elnätsstörningar och elnätsbelastning. Utöver det får studenterna kunskap om datorteknik, mekanisk design, automatiseringssystem, industriell automatisering och elektriska applikationer.

El- och energiprogrammet ger studenterna en fördjupad insikt i olika el- och energifält samt ger dem de nödvändiga färdigheterna för att kunna arbeta inom branschen. Programmet ger också studenterna möjlighet att lära sig om energieffektivitet och miljölämplig teknik. Du kan läsa mer om el- och energiprogrammet på gymnasiet hos Skolverket.