ESA 19 utbildning - bli ESA fackkunnig

Elsäkerhetsanvisningarna (ESA) är en viktig del av att skydda oss själva och våra omgivningar mot farliga elektriska förhållanden. ESA 19 fackkunnig är en certifiering som krävs för att kunna arbeta som fackman inom elteknik. För att få ett certifikat måste man ha genomgått en utbildning som ger kunskaper inom el- och säkerhetsteknik, kopplingsinstallationer, åtgärdslogik och elsäkerhetsregler.

Vad gör en ESA 19 fackkunnig?

ESA 19 fackkunniga har rätt att certifiera elektroniska system och utföra säkerhetsarbete inom olika delar av elteknik. Utbildningen ger dem kunskaper att identifiera risker som kan uppstå vid felaktiga elinstallationer och de kan också ge rekommendationer om hur man bäst installerar och upprätthåller elektriska system. De har också förmågan att utföra riskbedömningar när det gäller elektriska system, t.ex. fastighets- och installationssäkerhetsanalyser, utbildning i elsäkerhetsutrustning och rådgivning om elsäkerhet.

Vad är syftet med ESA elsäkerhet?

ESA elsäkerhet har som syfte att erbjuda ett hållbart elnät som är säkert och pålitligt. Bakom ESA 19 står Energiföretagen och syftet med elsäkerhetsanvisningarna är att fokusera på att skydda människor och egendom från elolyckor och olyckor som orsakas av el. Det strävar efter att upprätthålla ett högt säkerhetsnivå och effektivitet inom elnätverk samt att minimera riskerna för strömtillförselstörningar. ESA elsäkerhet är en viktig del av att säkerställa att elnätet är säkert, effektivt och hållbart.

ESA 19 – utbildning för att bli ESA fackkunnig

INSU erbjuder en utbildning för att bli certifierad ESA 19 fackkunnig. Utbildningen fokuserar på att lära sig att identifiera risker som kan uppstå vid felaktiga elinstallationer och ger deltagarna de kunskaper som krävs för att kunna arbeta som fackman inom elteknik. Utbildningen innehåller ämnen som el- och säkerhetsteknik, kopplingsinstallationer, åtgärdslogik, elsäkerhetsregler och riskbedömningar. INSU:S ESA 19-utbildning ger deltagarna förståelse för hur man installerar och upprätthåller elektriska system, identifierar risker som kan uppstå vid felaktiga installationer och ger rekommendationer om hur man bäst löser säkerhetsutrustning för el.


Du kan även gå utbildningen ESA-19 (Fackkunnig) hos TM Utbildning som är avsedd för personer som är fackkunniga och arbetar i eller i närheten av elanläggningar. Enligt arbetsmiljölagen och elsäkerhetsverkets föreskrifter krävs utbildning och kunskap om riskerna och säkerhetsåtgärderna som är relevanta för arbetsuppgifterna i närheten av elektrisk fara. Syftet med kursen är att ge anvisningar enligt Energibranschen om hur arbetet ska organiseras och vilka krav som ställs på innehavaren av en elanläggning samt entreprenörens åtaganden för att säkerställa att arbetet utförs på ett säkert sätt.

Vem ska gå kursen ESA 19?

Kursen ESA 19 (Fackkunnig) är avsedd för personer som arbetar inom eller i närheten av elanläggningar och som behöver hantera elektriska system på ett säkert och kompetent sätt. Enligt arbetsmiljölagen och elsäkerhetsverkets föreskrifter är det ett krav att dessa individer har rätt utbildning och kunskap om de risker och säkerhetsåtgärder som är relevanta för deras arbetsuppgifter inom närheten av elektrisk fara.

Denna kurs riktar sig särskilt till yrkespersoner inom elteknik och elektriker, men den kan också vara relevant för andra som arbetar i branscher där elektriska installationer och system är närvarande. Målet med kursen är att ge deltagarna de nödvändiga färdigheterna och kunskaperna för att säkert och effektivt hantera elektriska system och minimera riskerna för olyckor och skador. Genom att följa ESA 19-utbildningen uppfyller deltagarna de krav och normer som krävs för säkerhet och förebyggande av elektriska faror.

Arbetsmiljölagen och SS-EN 50 110-1

SS-EN 50110-1 är en europeisk standard som fokuserar på skydd av människor och egendom från farliga elströmmar. Arbetsmiljölagen (AML) stödjer och förstärker denna standard genom att komma med grundläggande föreskrifter som ska följas för att skydda användare och anläggningsutrustning från skador som kan orsakas av felaktig installering eller drift av elektriska system. SS-EN 50110-1 beskriver krav, testmetoder och utrustning som måste uppfyllas för att säkerställa att elsystem är säkra att använda. Standarden är också värdefull för att förbättra användaravsikter, prestanda och livslängd för elektrotekniska system.