Elteknik utbildning

Elteknik är den tekniska kunskapen som krävs för att utföra elektriska arbeten, både inom traditionella anläggningar som hus och byggnader samt inom moderna anläggningar som fordonsindustrin. Elteknik utbildning ger de som är intresserade av att arbeta inom elbranschen grundläggande kunskap och färdigheter för att kunna utföra kvalitativa och säkra arbeten. Utbildningen i elteknik omfattar både teoretiska och praktiska aspekter av eltekniska system och är vanligtvis organiserad som en fördjupning efter grundläggande elutbildning.

Vad är elteknik?

Elteknik är en gren inom teknik som handlar om att förstå hur elektricitet fungerar och hur den kan användas för att skapa nya tekniska lösningar. Det är en mycket omfattande gren som omfattar teorier, metoder, tekniker och material för att utforma apparater som använder elektricitet, som t.ex. elektriska kretsar, transformatorer, maskiner, elektroniska system och datorer.

Hitta rätt eltekniker utbildning

För att bli eltekniker krävs det vanligtvis en utbildning vid ett tekniskt institut eller en högskola som erbjuder en teknisk utbildning inom elteknik. Det finns flera olika grader som krävs för att bli eltekniker, beroende på vilken typ av arbete man är intresserad av att utföra. Några av de mest vanliga är elektrisk tekniker, datortekniker och energitekniker. Förutom grundläggande kurser som fysik, matematik och datavetenskap, fokuserar de flesta program på att lära ut färdigheter som krävs för att installera, reparera och underhålla elektriska system. De kurser som erbjuds kan även omfatta specialiserade ämnen som industriell elteknik, strömförsörjning, optisk kommunikation och automatiseringssystem.

Utbildning hos INSU

Att läsa till eltekniker är en utbildning som inkluderar ett stort spann av kurser inom elteknik som syftar till att ge deltagarna grundläggande kunskaper i elteknik på hög nivå. INSU:s eltekniker-utbildning är utformad för att ge deltagarna en god förståelse för elektriska kretsar, elektriska maskiner, motorer och transformatorer, reglerteknik, datornätverk och automatisering.

Kurserna har ett starkt teoretiskt fokus och riktar sig till tekniska yrkesverksamma som arbetar med eller är intresserade av att arbeta med elektrisk teknik. Kurserna är utformade för att ge deltagarna en god förståelse för elektrisk teknik och dess komponenter samt utformade för att förbereda deltagarna för att slutföra certifieringar som är tänkta att bekräfta deras kompetens inom el och energiteknik.

Kurserna har ett fokus på säkerhet och lagen för el och energiteknik, så att deltagarna har kunskapen som krävs för att utföra säkra och lagliga elarbeten. Dessutom innehåller kurserna information om FOU-teknik, industriell databehandling, industriell programmering, elektrisk installation och elektroniska system och är också utformade för att förbereda deltagarna för att slutföra certifieringar inom elektrisk säkerhet och uppstart och ombyggnad av elsystem.

Praktisk elteknikkurs hos Newton

Newton erbjuder en praktisk elteknikkurs som på två heldagar ger deltagarna grundläggande kunskaper om elarbeten som inte kräver auktorisation. Kursen är utformad för fastighetsvärdar, husvärdar, fastighetstekniker och fastighetsskötare med flera, som vill ha en grundläggande förståelse om elteknik och som behöver kunna utföra elarbeten på ett säkert sätt.

Under kursen får deltagarna lära sig vilka elsäkerhetsåtgärder som ska vidtas vid elarbete, vilket är viktigt för att säkerställa säkerheten för både sig själva och andra. Kursen är praktiskt utformad så att deltagarna får mycket tid att träna på att mäta spänning, ström och resistans och att hantera verktyg som vägguttagsprovare. De lär sig också hur man byter eluttag eller strömställare och vilka steg som krävs för att säkerställa frånskiljning, spänningslöshetskontroll och kontroll av utfört arbete.

Efter genomförd kurs kommer deltagarna att ha grundläggande kunskaper om begreppen ström, spänning, resistans och effekt. De kommer också att kunna mäta och beräkna effekt, ström och spänning samt kontrollera sitt eget arbete. Med den här kursen kan deltagarna snabbt och enkelt få de nödvändiga kunskaperna om elsäkerhet och elteknik på ett praktiskt sätt.

Vilka kurser ingår vanligtvis?

En utbildning i elteknik kan innehålla ett brett spektrum av olika kurser, men de vanligaste är elektrisk teori, elektriska kretsar, elektriska maskiner, motorer och transformatorer, reglerteknik, datornätverk och automatisering. Kurser i säkerhet och lagar för el och energiteknik, och matematik och fysik är också vanliga. Många program innehåller också kurser i elteknikens ekonomi, säljförmåga och företagande. Vidare finns det även ofta kurser som täcker FOU-teknik, industriell databehandling, industriell programmering, elektrisk installation och elektroniska system.

Vilka är de vanligaste yrkena inom elteknik?

De vanligaste yrkena inom elteknik är elektrotekniker, elektrikerserviceingenjörer, elinstallatörer, projektledning inom elteknik, elektriska tekniker, systemintegratörer, mät-och analysingenjörer, systemtekniker, elkonstruktörer m.fl. Dessa yrken handlar om att installera, designa och reparera elektriska komponenter och system.

Vilka är de vanligaste certifieringarna?

De vanligaste certifieringarna för eltekniker är den grundläggande elcertifieringen, som kräver att man har minst en grundlig kunskap om eltekniska system. Det finns också certifieringar för specialistfält, som beror på vilket område av elteknik man är intresserad av. Vissa av de vanligaste certifieringarna är certifiering inom industriell elektronik, industriell automation, industriell solenergi, elektrisk säkerhet och uppstart och ombyggnad av elsystem. Certifieringar kommer ofta med en mycket specifik kurs som måste slutföras för att få certifikatet. Certifikatet är ett bevis för att man har den kompetens som krävs för att utföra elarbeten.

Eltekniker lön

En eltekniker kan förvänta sig att tjäna mellan 25 000 och 50 000 kr per månad, enligt SCB. Det som avgör lönen är ofta erfarenhet, utbildningsnivå och inriktning. Om man har en högre utbildning, speciella kunskaper eller erfarenhet inom ett specifikt område, kan man förvänta sig att tjäna mer. Skillnaden i lönen kan också beror på vilken del av landet man arbetar i och branschen man arbetar inom. Om man har ett jobb inom offentlig sektor kan lönen ofta vara högre än i den privata sektorn.